Stovykla

Kviečiame šiais metais iki gegužės 2d. prisidėti prie Berčiūnų ateitininkų stovyklos  išlaikymo bei atnaujinimo darbų skiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį.

2024 m. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skyrimo pateikimo tvarka

 
Kaip pateikti prašymą GPM paramai skirti ?

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d.

 Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt
Prisijungti prie EDS
 
Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., el. bankininkystę, su el. parašu ar su VMI priemonėmis.
 
Prisijungti prie EDS 2
 

Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše:

Pildyti forma

Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną:

Paspauskite gaublio ikona

Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
I. Jei parama už 2023 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. .
II. Jei paramą už 2023 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

Pasirinkite paramos gavejus

Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą (Berčiūnų ateitininkų stovykla) arba juridinio asmens kodą (191712282) ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“

Gavejo paieskos langas

Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis:

  • Redaguoti konkrečiam gavėjui nurodytą informaciją.
  • Kopijuoti įrašą (atsiras dar vienas toks pats įrašas).
  • Ištrinti įrašą.

Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.

Patvirtinkite duomenis

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Suformuokite paramos prasyma

Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Pateikite prasyma pervesti dali GPM paramos gavejams

Daugiau informacijos apie GPM dalies skyrimą paramai rasite VMI svetainėje. Konsultacijos mokesčių klausimais – telefonu 1882 

KONTAKTAI

Direktorius Artūras Stambrauskas

Telefonas: +37065230735
El.paštas: administracija@berciunai.lt

 

REKVIZITAI

VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla”

Įmonės kodas: 191712282

Atsiskaitomoji sąskaita: LT657300010002382370

„Swedbank“, AB kodas 73000

Korespondencijos adresas:

Kurorto g. 14, 35290 Panevėžys, Lietuva