Spausdinti

 

 

2020 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2020-07-17 d. iki  2020-07-26 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2020-08-07 d. iki  2020-08-16 d.

 

 

Registracija į stovyklą startavo !!!

 

 

 

2020 m. JAS stovyklų programa

  

„Įkvėpti ateities“

 

Stovyklos tema siejama su 2020 m. minimais „Ateitininkų metais“, kuriuos paskelbė LR Seimas. Švenčiant 110-uosius organizacijos gyvavimo metus pasirinktas šūkis – „Ateikite kurti“. Kun. A. Žygo pasakyti žodžiai aktualūs ir šiandien, nes jais kviečiama kurti, kad būtų gera. Visa tai kreipia mūsų žvilgsnį į ateitį, kurią kuriame mes patys jau būdami moksleiviai, todėl mūsų indėlis ir atsakomybė yra svarbūs.
    Šių metų stovykloje jaunuosius moksleivius kviesime drąsiai svajoti apie ateitį, prisiimant atsakomybę už ją. Žvelgiant į ateitį galima nuspėti gresiančias problemas, kurioms užkirsti kelią galime atsakingai priimdami kasdienius sprendimus. Pavyzdžiui, tokios problemos, kaip neatsakingas vartojimas, susvetimėjimas, tautinio identiteto praradimas, urbanizacija ir pan., gali būti sprendžiamos prisiimant atsakomybę jau dabar ir sąmoningai renkantis teisingus sprendimus. Ateitininkų organizacija ugdo jaunus lyderius pagal katalikiškas vertybes, todėl stovykloje siekiama įkvėpti jaunuolius tapti tais lyderiais, kurie rūpinsis ateitimi. Stovklos pavadinimas „Įkvėpti ateities“ palieka vietos savai interpretacijai priklausomai nuo to, kur padėsime kirčio ženklą. Tiek vienu, tiek kitu atveju esame drąsinami kreipti savo jėgas ateitin. Pasak ateitininkų filosofo Juozo Girniaus, dabar, remiantis praeitimi, turime kurti ateitį.
    Kiekviena stovyklos diena būtų skirta vis kitam ateityje laukiančio iššūkio sprendimui. Tarsi laiko mašina nukeliavę į ateitį pastebėtume kilusią problemą ir sugrįžę į dabartį ieškotume būdo, kaip galime keisti savo veiksmus, jog to išvengtume po kelerių metų. Programa palies ateitininkų organizacijai, Lietuvai bei pasauliui svarbius aspektus, todėl tai aktualu tiek ateitininkams, tiek jų bičiuliams.
    Stovykloje kiekviena diena pradedama ryto malda, vėliavos pakėlimu giedant Lietuvos himną, vadovų parengtu dienos pristatymu. Po pusryčių iki pietų organizuojmos pilietiškumą, tautiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą puoselėjančios edukacinės veiklos. Po pietų laisvalaikis – aktyvūs ir meniniai užsiėmimai, žaidimai. Toliau seka šv. Mišios, po jų vakarienė, vakaro programa, vėliavos nuleidimas, ateitininkų himnas bei dienos aptarimas grupelėse.

 

 


  8:00 Labas rytas – keliama stovykla
  8:30 LR vėliavos pakėlimas, ryto malda, dienos temos pristatymas
  9:00 Pusryčiai, tvarkos valandėlė.
10:00 I Pamokėlė
10:40 II Pamokėlė
11:20 Priešpiečiai
11:40 Dirbtuvės
13:00 Pietūs, laisvalaikis
15:00 Maudymasis, pasirengimas vakaro programai
17:00 Šv. Mišios (kiekvieną dieną)
18:00 Vakarienė
19:00 Vakaro programa
20:30 LR vėliavos nuleidimas, vakaro malda
21:00 Naktipiečiai
22:00 Miegas

 

 

 

registracija į 2020m. Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovyklą

 

 

Pamaina Pamainos data Pamainos dienų skaičius Kelialapio kaina Kaina su nuolaida* Kaina su nuolaida**
1. 2020-07-17-26d. 10 d. 230,00 EUR 161,00 EUR * 11,50 EUR **
2. 2020-08-07-16d. 10 d. 230,00 EUR 161,00 EUR * 11,50 EUR **

 

Kelialapių įsigijimo tvarka:

 1.

 Atidžiai perskaitykite visą informaciją.

 2.

 Nuspręskite, kurioje pamainoje norite dalyvauti.

 3.

 Užpildykite registracijos anketą ir ją išsiųskite.

P.S. Labai svarbu, kad registracijos anketą pildytu vaikų tėvai ar globėjai. Anketoje atidžiai suveskite visą reikiamą informaciją. Labai svarbu, kad kontaktinę informaciją (tel. nr. ir el. paštą) suvestumėte tiksliai be klaidų. Kitu atveju, įsivėlus klaidoms,  laiškai su registracijos  informacija jūsų gali nepasiekti.

 4. 

  Po registracijos el. paštu gausite registracijos anketos laišką ir sms žinutę kaip patvirtinimą, kad registracijos anketą  sėkmingai gavome, ir Jūsų kontaktiniai duomenys suvesti teisingai.

Jei iki 30 min. po registracijos Jus vis dėlto negausite el. laiško ir sms žinutės, būtinai susisiekite su mumis telefonu. +37065230735 nuo 9-18 val.

 5.

5-10 d. laikotarpyje registracijos anketa yra peržiūrima ir, jei duomenų joje netrūksta ir atitinka mūsų reiklavimus,  el. paštu  gausite patvirtinimą, kad registracijos anketa priimta. Su šiuo laišku atkeliaus ir kita aktuali informacija dėl apmokėjimo už kelialapį bei nurodomi reikiami dokumentai, kuriuos reikės prisegti pasirašant stovyklavimo  sutartį.

 6.

 Nurodytu laiku perveskite pinigus už kelialapį.

Esant Lietuvos Respublikos Vyriausybės draudimui dėl koronaviruso (COVID-19) prevencijų arba jų neatšaukus, gali būti, kad bus uždrausta vykdyti šių metų vaikų vasaros stovyklas. Tokiu atveju įsigijusiems kelialapius pagal pateiktą prašymą bus grąžinama visa sumokėta suma.

 7.

 Po kelialapio apmokėjimo, el. paštu gausite nuorodą į sutarties pasirašymo anketą, kurią reikės užpildyti. Šioje anketoje reikės prisegti reikiamus dokumentus, jei dalyvausite pagal "TAPK 2" projektą.

PASTABA: dėl pasikeitusių reikalavimų vaiko sveikatos tikrinti  ir medicininės pažymos (forma Nr. 027-1/a) pateikti nereikės. Tačiau , jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai, tada jūs laisvos formos raštu (kurį turėsite prisegti pildant el. sutarties formą) turėsite pateikti informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas.

Užpildyta anketa susigeneruoja į elektroninę sutartį, kurią reikės pasirašyti. Jau pasirašytą sutartį  iki stovyklos pradžios gausite el. paštu. Popierinių sutarčių vežti į stovyklą nereikės.

 

Taip pat, remiantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, prieš pasirašant sutartį esame įpareigoti informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), kad grupinėse vaikų poilsio stovyklų edukacinėse programose:

1. Nerekomenduojama dalyvauti vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);

2. Negali dalyvauti vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Dėl 2020 m. stovyklavimo taisyklių karantino (ar karantiną atšaukus) metu, gali  atsirasti papildamos stovyklavimo sąlygos. Apie tai  visus būtinai informuosime.

 

Kaina

Paaiškinimas

230,00EUR     

Tėvams, galintiems mokėti pilną kainą, ir nelikus lengvatinių kelialapių, kurių skaičius yra ribotas. (Vieno vaiko dalyvavimas  stovyklos programoje 2020 m. yra ribojamas viena pamaina)

161,00EUR*.

* Vaiko dalyvavimas programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina Švietimo mainų paramo fondo vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)") metu (nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18) mokinių vasaros atostogų laikotarpiu. Šia nuolaida gali pasinaudoti vaikas, kuris:
-nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir mokosi lietuvių mokamąją kalba;
- yra lietuvių kilmės*, tačiau nuolat gyvena ne Lietuvos Respublikoje (pasirašant stovyklavimo sutartį reikės pridėti tai įrodančius dokumentus).

*Užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių kilmės asmenų sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarime Nr. 389 „Dėl Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įtraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 metų programos patvirtinimo".

Nuolaida taikoma tik patvirtinus Švietimo mainu paramos fondui, kad vaikas dar nėra dalyvavęs pagal „TAPK 2" projektą nuo 2016-03-17 d.

161,00EUR*

 * Lengvatiniai kelialapiai vaikams, kurie iki Programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos mokėsi Lietuvos Respublikoje ne lietuvių mokomąją kalba.
Vaiko dalyvavimas Programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina Švietimo mainų paramo fondo  vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)") metu (nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18) mokinių vasaros atostogų laikotarpiu.

Nuolaida taikoma tik patvirtinus Švietimo mainu paramos fondui, kad vaikas dar nėra dalyvavęs pagal „TAPK 2" projektą nuo 2016-03-17 d.

11,50 EUR**

** Vaiko dalyvavimas programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina Švietimo mainų paramo fondo vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)") metu (nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18) mokinių vasaros atostogų laikotarpiu. Šia nuolaida gali pasinaudoti vaikas, kuris:
- nuolatos gyvena Lietuvos Respublikoje, auga šeimoje, kuri iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos gauna finansinę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (žr. akt. red);
- auga šeimoje, kuri programos vykdymo laikotarpiu gauna finansinę socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (žr. akt. red);
- iki programos pradžios (atitinkamos pamainos) dienos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turi nustatytą ir patvirtintą negalią;
- vaikas, kuris yra imigrantas iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos), turintis papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties" (žr. akt. red.) ar kitos Europos Sąjungos šalies ir leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje.
Nuolaida taikoma tik patvirtinus Švietimo mainu paramos fondui, kad vaikas dar nėra dalyvavęs pagal „TAPK 2" projektą nuo 2016-03-17 d. Pasirašant stovyklavimo el.  sutartį reikės pateikti socialinės paramos gavimą / neįgalumą / papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą įrodančius dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymą. 

*** Informuojame, kad lengvatiniai kelialapiai yra subsidijuojami  Švietimo mainų paramo fondo vykdomo projekto („Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas" projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)") metu (nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18) mokinių vasaros atostogų laikotarpiu. Vaiko dalyvavimas programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina (nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18) .

Šio reikalavimo užtikrinimui  subsidijuojamų vaikų kelialapių sąrašai bus siunčiami į fondą informacijai sutikrinti. Jei  iš fondo gausime informaciją, kad vaikas nuo 2016-03-17 d. jau dalyvavo pagal minėtą projetą ir jam buvo skirtas kelialapio subsidijavimas, mes iš karto informuosime tėvelius, globėjus ir prašysime padengti kelialapio kainos likutį 69,00 EUR. (230,00 -161,00 = 69,00) arba 218,50 EUR (230,00 - 11,50 =218,50 EUR).

 

 

REGISTRACIJOS ANKETA