2022 m.  stovyklų datos

 

 

 

Pamainos Organizuoja Stovyklų datos
1 Pamain (dalyvių amžius 9-14m.)
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2022-07-15 d. iki  2022-07-24 d.
2 Pamain (dalyvių amžius 9-14m.)
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS)

Nuo 2022-08-05 d. iki  2022-08-14 d.

 


Šiais metais stovykloje pristatome naujieną: į abi pamainas renkame papildomus mišrius 15-16 metų vaikinų ir merginų būrelius. Kasmet sulaukiame nemažai prašymų - iš jau stovyklinį amžių išaugusių jaunuolių - toliau dalyvauti mūsų stovyklose. Nors mūsų stovyklos programa yra skirta jaunesniems vaikams, norime šiems, dar vadovų amžiaus nesulaukusiems vaikams, vis tiek suteikti galimybę sudalyvauti stovykloje. Šio būrelio dalyvių lauks galimybė aktyviau dalyvauti programos įgyvendinime, iš arčiau pamatyti stovyklos kūrimo "virtuvę" bei šiek tiek prisiliesti prie vadovo atsakomybių. Laukiame motyvuotų, ateitininkų principus pažįstančių, nuotykių nebijančių jaunuolių! Vietų skaičius yra ribotas, todėl po registracijos prašysime motyvacinio laiško, šių dalyvių atrankai.

 

 

2022 m. JAS stovyklų programa

  

„Berčiūnų pasaka”

 

Šiomis dienomis pasaulis susiduria su dideliais neramumais – karas Ukrainoje, vis dar besitęsianti pandemija bei jos sukelti iššūkiai. Ypatingai jautriai tai priima ir išgyvena vaikai. Todėl 2022 metų stovyklose kviesime vaikus svajoti apie šviesesnį pasaulį - „Berčiūnų pasaką”. Vasaros stovyklų metu stengsimės įkvėpti vaikus patiems kurti savo pasaką, t. y. ryžtis pokyčiui, prisiimti atsakomybę, rūpintis aplinkiniais ir būti pavyzdžiui kitiems. Būtent šios vasaros stovyklos bus galimybė vaikams pasinerti į Berčiūnų pasaką, kurią kursime drauge ir joje patirsime stebuklingus nuotykius.

2022 metai seimo paskelbti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” ir Romo Kalantos metais. Abu šie pavyzdžiai liudija apie tvirtą ryžtą, siekiant svajonės – nepriklausomos Lietuvos valstybės. Šios asmenybės įkvepia ir dabar kurti Lietuvos pilietinę visuomenę. Taigi, stovyklos programoje bus atskleistos šių asmenybių idėjos bei gyvenimo principai. Per katalikų bažnyčios kronikos istoriją vaikai mokysis pilietiško ir patriotiško elgesio, susipažins kaip turi elgtis proaktyvus ir atsakingas pilietis. Taip pat 2022 metai yra paskelbti Lietuvos krepšinio šimtmečio metais. Krepšinis yra vienas iš Lietuvos vienybės simbolių, kuris yra paprastai ir lengvai suprantamas vaikams.

Stovyklos programa padės vaikams geriau pažinti save bei savo talentus, suprasti, kaip juos padovanoti visuomenei. Atpažindami gerai žinomus pasakų herojus vaikai įsijaus į jų vaidmenį, bandys surasti ir panaudoti savo supergalias bendram visuomenės ir Lietuvos labui. Remdamiesi pasakų motyvais, vaikai mokysis didvyriškumo, drąsos, atsakomybės už save bei už kitą.

Stovykloje kiekviena diena pradedama ryto malda, vėliavos pakėlimu giedant Lietuvos himną, vadovų parengtu dienos pristatymu. Po pusryčių iki pietų organizuojamos pilietiškumą, tautiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą puoselėjančios edukacinės veiklos. Po pietų laisvalaikis – aktyvūs ir meniniai užsiėmimai, žaidimai. Toliau seka Šv. Mišios, po jų vakarienė, vakaro programa, vėliavos nuleidimas, ateitininkų himnas bei dienos aptarimas grupelėse.

 

  8:00 Labas rytas – keliama stovykla
  8:30 LR vėliavos pakėlimas, ryto malda, dienos temos pristatymas
  9:00 Pusryčiai, tvarkos valandėlė.
10:00 I Pamokėlė
10:40 II Pamokėlė
11:20 Priešpiečiai
11:40 IV Pamokėlė
13:00 Pietūs, laisvalaikis
15:00 Maudymasis, pasirengimas vakaro programai
17:00 Šv. Mišios (kiekvieną dieną)
18:00 Vakarienė
19:00 Vakaro programa
20:30 LR vėliavos nuleidimas, vakaro malda
21:00 Naktipiečiai
22:00 Miegas