2019 m.  stovyklų datos

 

 

Organizuoja Stovyklų datos
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2019-07-19 d. iki  2019-07-28 d.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) Nuo 2019-08-01 d. iki  2019-08-10 d.

 

 

 

 

 

2019m. JAS stovyklų programa

  

"ATEIKITE KURTI"

 

ATEIKITE KURTI
 
„Ateikite kurti“ – tokie ateitininko kun. Arvydo Žygo žodžiai lydės šių metų Jaunųjų ateitininkų sąjungos organizuojamą vasaros stovyklą. Ateitininkai kasmet suburia jaunuosius 10–14 metų moksleivius 10 dienų vasaroti pušų apsupty Berčiūnuose, kur dažnas sutinka naują draugą, atranda naują talentą, kuria tvirtesnį santykį su Kūrėju, naujai pamilsta Lietuvą ar įsikvepia Grožio, Tiesos, Gėrio.
 
2019 metų vasaros stovyklos Berčiūnuose žinia – kiekvienas iš mūsų yra labai svarbus ir nepakeičiamas. Kiekvienas žmogus yra panašus į Mylintį Kūrėją ir yra pašauktas kurti. Kiekvienas žmogus yra svarbi Dievo plano dalis. Kiekvienas iš mūsų esame svarbi Lietuvos ir pasaulio istorijos dalis – remdamiesi praeitimi, savo gyvenimu kuriame ateitį. 
Berčiūnų vasaros stovykloje skatinsime vaikus ne tik atrasti savo talentus, bet ir sudarysime sąlygas pajausti dalijimosi ir bendradarbiavimo džiaugsmą. Kiekvienam žmogui skirtas talentas yra unikalus – jis gali slypėti įvairiausiose ir netikėčiausiose srityse, todėl visi drauge bandysime jas atrasti. Ne visi talentai parodomi ant scenos, todėl mokysimės pastebėti, pasidžiaugti tais slaptesniais.
 
Kiekviena stovyklos diena turės temą, kurią atskleisime visų tos dienos veiklų metu. Pagrindinės temos: tikėjimas, tautiškumas, draugystė, sveikata, atsakomybė, įsipareigojimas, bendruomenė. Stovykloje žaisdami, kurdami, dalyvaudami vakaro programose vaikai gyvai patirs, kodėl jų buvimas yra reikšmingas, kodėl jie nėra pakeičiami, kokią laisvę ir atsakomybę jie neša.
 
Diena stovykloje prasidės ryto malda, LR vėliavos pakėlimu, giedant Lietuvos himną, dienos pristatymu vėliavų aikštėje. Po pusryčių vaikai dalyvaus pamokėlėse, dirbtuvėse. Po pietų bus laisvas laikas, kurio metu vyks sporto užsiėmimai, maudynės Sanžylėje, pasiruošimas vakaro programai ar kitos veiklos. Kasdieną bus švenčiamos šv. Mišios, po jų vakarienė ir vakaro programa. Diena baigsis vėliavos nuleidimu, būrelių šūkiais, vakaro malda bei naktipiečiais reflektuojant dienos įvykius, patyrimus.
 
Berčiūnai - tai dešimties dienų įsikvėpimas ateitininkų principais gyvenančių žmonių apsupty, susimąstant apie savo atsakomybę bei reikšmę kuriant organizaciją, kuriant Lietuvą, kuriant Dievo tautą. Tad eikime kurti atsakingai, žaismingai, išmintingai, draugiškai, tikėdami ir pasitikėdami Dievu, nes esame kviečiami „kurti, o ne griauti“.


8:00 Labas rytas – keliama stovykla
8:30 LR vėliavos pakėlimas, ryto malda, dienos temos pristatymas
9:00 Pusryčiai, tvarkos valandėlė.
10:00 I Pamokėlė
10:40 II Pamokėlė
11:20 Priešpiečiai
11:40 Dirbtuvės
13:00 Pietūs, laisvalaikis
15:00 Maudymasis, pasirengimas vakaro programai
17:00 Šv. Mišios (kiekvieną dieną)
18:00 Vakarienė
19:00 Vakaro programa
20:30 LR vėliavos nuleidimas, vakaro malda
21:00 Naktipiečiai
22:00 Miegas