Pranešimas dėl edukacinio žaidimo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Berčiūnų ateitininkų stovykloje

 

2017 liepos 16-25 dienomis Berčiūnų stovykloje (Panevėžio raj.) vyko jaunųjų ateitininkų vasaros stovykla „Laisvės kelyje“. Valstybingumo šimtmečiui skirtoje stovykloje vaikai per žaidimus, pamokėles susipažįsta su svarbiausias Lietuvos valstybingumo laikotarpiais, pakilimais ir nuosmukiais, vėl atvedusiais mus į Laisvę. Kiekviena stovyklos diena skirta atskirai kovos už Laisvę temai atskleisti.

Liepos 23-ąją, t.y. 8 stovyklos dienos, kurios tema buvo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, vakaro programos metu skambėjo Lietuvos SSR himno motyvas. Šios vakaro programos metu stovyklautojai žaidė simuliacinį edukacinį žaidimą, kuriuo buvo siekiama perteikti sovietmečio realybę: suprasti, kokiomis sąlygomis gyveno Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjai ir kokiais būdais priešinosi tuometiniam režimui bei rūpinosi žmogaus teisių gynimu. Žaidimo eiga priklauso nuo dalyvių įsijautimo į vaidmenis, o sovietinių simbolių demonstravimas nėra pagrindinis jo akcentas, bet tik edukacinė priemonė perteikti tuometiniam istoriniam kontekstui. Edukacinį žaidimą vainikavo Sąjūdžio mitingo, Baltijos kelio ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo epizodai.

Minėtos vakaro programos žaidimui buvo ruoštasi visą dieną, stovyklautojai buvo supažindinti su istoriniu kontekstu. Ryte stovyklautojams buvo pristatyta LKB kronika ir jos reikšmė tuometiniam laikotarpiui, vėliau vyko Virginijaus Savukyno ir Juozo Saboliaus filmo „Dovydas prieš Galijotą“ peržiūra bei susitikimas su LKB kronikos platintoju vyskupu Jonu Kaunecku.

Panašaus pobūdžio edukaciniai žaidimai, kuriuose simuliuojami svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai (knygnešystė, trėmimai, LKB kronikos leidimas ir kt.) yra svarbi ateitininkiškos stovyklavimo tradicijos dalis Lietuvoje, po Nepriklausomybės atkūrimo perimta iš išeivijos ateitininkų ir besitęsianti Berčiūnuose jau 25 metus. Tautiškumas – vienas iš principų, kuriuo grindžiama Ateitininkų federacijos veikla. Ateitininkas turi būti geru lietuviu, jis turi ne tik mylėti Lietuvą, kalbėti lietuviškai, bet ir pažinti Lietuvos istoriją, kas ir buvo šio edukacinio žaidimo tikslas.

Suprantame dabartinį Lietuvos visuomenės jautrumą sovietinių simbolių atžvilgiu. Tuo pačiu primename, jog Lietuvos Respublikos Administacinių nusižengimų kodeksas leidžia totalitarinių simbolių viešą demonstravimą švietimo bei visuomenės informavimo apie istorinius įvykius ir totalitarinius režimus tikslais.

Ateitininkai – viena seniausių jaunimo ugdymo organizacijų Lietuvoje, savo veiklos metus skaičiuojanti nuo 1910 metų. Jaunųjų ateitininkų stovyklos Berčiūnuose nepertraukiamai vyksta nuo 1992 metų.

Jaunųjų ateitininkų stovyklos Berčiūnuose vadovai